Виробнича практика

eCaN6oZYlPoВиробнича практика є однією з форм адаптації здобувачів вищої освіти до умов та характеру їх майбутньої роботи за спеціальністю. Проводиться після опанування теоретичної частини фахових дисциплін безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях.

Метою виробничої практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок зі спеціальності, а також збір фактичного матеріалу для виконання курсових проектів (робіт).

Виробнича практики студентів  є завершальним етапом навчання і проводиться на ІІІ курсі з метою узагальнення і вдосконалення здобутих ними знань, практичних умінь та навичок, оволодіння професійним досвідом та готовності їх до самостійної трудової діяльності, а також збору матеріалів для написання звіту.

Місцем проведення практики можуть бути сучасні підприємства, (організації, установи) сільського господарства.

Студенти можуть самостійно, за погодженням із навчальною частиною, підбирати для себе базу практики за фахом і пропонувати її для використання.

До початку практики студенти проходять інструктаж, на якому детально розглядаються всі етапи та складові практики на виробництві, ознайомлюються з вимогами до підготовки та оформлення звіту-щоденнику.

Як підсумок – захист роботи на звітній конференції, де студенти презентують результати проходження практики, ілюструючи їх власноруч створеними презентаційними проектами.

 

Advertisements

Коментарі закрито

%d блогерам подобається це: